logo
produktów: 0 wartość: 0
 
Twój koszyk jest pusty
 
 
A
A
A
 
Dotyk Boga jak dotyk matki
cena: 25.00 zł
    
 
Ilość płyt:
1
 
Format:
MP3
 
Kod ISBN:
978-83-66372-50-4
 
Kod produktu:
kcd 204
 
Wydawca:
Studio Katolik
 
 


 
Wersja MP3 (bez pudełka) do ściągnięcia
cena: 22.00 zł
 
 


„Dotyk Boga jak dotyk matki” to zapis sesji z Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie (2019) wygłoszonej przez Józefa Augustyna SJ i Lucynę Słup. Józef Augustyn SJ w swoich roz­wa­ża­niach ukazuje Tajemnicę Wcielenia jako źródło naszej bliskiej re­lacji z Bogiem; podkreśla w sposób szczególny jej wymiar eucharysty­czny i maryjny.  Lucyna Słup natomiast, odwołując się do lektury Listów Matki Anny Augustyn, wskazuje na wzajemne, serdeczne i odpo­wie­­­dzialne relacje rodzinne i wspólnotowe jako istotne miejsce do­świad­czenia „dotyku Boga”. Bóg bowiem dotyka nas swoją miło­ścią także poprzez naszych bliźnich. Oba „dotknięcia”: to nad­przy­rodzo­ne i przy­rodzone, wzajemnie się dopełniają i są istotne w relacji z Panem.

Tematy konferencji:

1. Konferencja pierwsza – Józef Augustyn SJ  
Wszelkie stworzenia dotykiem Boga Stwórcy; Tajemnica Wcielenia dotykiem Boga; Bez Boga wszystko jest pustką i nicością; Jezus wziął na siebie nasze słabości, grzechy i cierpienie; Pytanie na modlitwę: na ile moje doświadczenie Boga jest realne?   
2. Konferencja druga – Józef Augustyn SJ  
Boże Narodzenie: łamanie się opłatkiem ma wymiar Eucharystyczny; „Na miłość trzeba pracować” (C. K. Norwid); Całkowite powierzenie się Bogu źródłem wew­nętrznej przemiany; „Eucharystia złotym kluczem do nieba, do miłości” (A. Augustyn)  
3. Konferencja trzecia – Józef Augustyn SJ  
Krótki opis Ikony Matki Bożej Włodzimierskiej; Prośmy Jezusa, by dał nam swoją Matkę za naszą Matkę; „Kto kocha swoją matkę, nie może być złym czło­wie­kiem” (B. Hellinger); „Maryjo, zatroszcz się o nas wedle świętej woli Twojej”    
4. Konferencja czwarta – Lucyna Słup; Józef Augustyn SJ  
Dotyk Boga to powołanie do więzi z Bogiem, z sobą i bliźnim; Anna Augustyn – świadkiem radykalnej wiary i miłości; Wiara to osobisty wybór Boga i intymna więzi z Nim; Kłamstwo źródłem fałszywego obrazu Boga; Poszukiwanie tożsa­mości dziecka Bożego; Rozwijać pragnienia duchowe i wyrzekać się przemocy    
5. Konferencja piąta – Lucyna Słup; Józef Augustyn SJ  
Jeżeli angażujemy się w miłość, z nami angażuje się Chrystus; Jedność w różno­rodności – zgoda na inność drugiego; Zrozumieć, a nie oceniać bliźniego; Czło­wie­czeństwo sprawdza się w miłości do ubogich i słabych; Człowiek wychowuje się przez miłość  
6. Konferencja szósta – Lucyna Słup  
Owoc wychowania dzieci – życie wieczne; Nie zdejmować odpowiedzialności z naszych bliskich; „Idź w życie, nie bój się, ja ci pomogę modlitwą i przykładem życia” (A. Augustyn); Nie przerzucać na innych swoich problemów i lęków; Praw­dziwa komunia osób – jak budować więzi rodzinne; Modlitwa wsta­wien­nicza za siebie nawzajem w rodzinie   
   
 
Zobacz również
Kapłan - sługą Eucharystii i pojednania
25 zł
 
 
Strona główna | O nas | Regulamin | Kontakt | Promocje | Nowości

News  |  Pomoc  |  Czytelnia  |  Modlitwa  |  Spowiedź  |  VOD  |  Dyskusje  |  Kartki  |  Katalogi  |  Sklep  |  Radio  |  Studio