logo
produktów: 0 wartość: 0
 
Twój koszyk jest pusty
 
 
Boże Narodzenie i Adwent 2019
Koniec roku kalendarzowego to przecież początek roku liturgicznego. Dla chrześcijanina to nowa jakość i nowy rozdział. Być może namacalnie nic nie musi się zmieniać, ale warto zadbać o wewnętrzne odnowienie.

Aby oczekiwanie było owocne zachęcamy do zasłuchania się w rekolekcje na płytach CD i MP3. W naszym sklepie internetowym w zakładce PROMOCJE warto szukać idealnych prezentów dla siebie i najbliższych w obniżonych, promocyjnych cenach.

Pragniemy zaproponować takie tytuły:


 
Nowa Jakość Życia. Filmowe wprowadzenie do Ewangelii A-B-C

Komplet 13 płyt DVD zawiera 189 odcinków filmowych rozważań ewangelicznych na wszystkie niedziele oraz wybrane uroczystości i święta, na lata liturgiczne A-B-C. 12-minutowe odcinki przygotowują do czytania, zrozumienia i medytowania Ewangelii z niedzieli. Wprowadzają w stan medytacji chrześcijańskiej opartej na wielowiekowej praktyce lectio divina. Filmy w dynamice lectio divina uczą, jak medytować nad Ewangelią z niedzieli oraz jak żyć Słowem na co dzień. Filmy mogą służyć osobistej i rodzinnej modlitwie Ewangelią, katechezie, duszpasterstwu parafialnemu, formacji grup biblijnych i ewangelizacyjnych.
________________________________________________________ 
  
Maryja, oczekująca na to, by spełniły się w jej życiu Słowa Pana jest dla nas piękna. I nie jest to tylko pobożne czy sentymentalne wyobrażenie na temat jej wyglądu. Krzysztof Wons SDS wyjaśni, gdzie w Biblii znajdziemy odpowiedź na pytanie: Co to znaczy, że Maryja jest cała piękna? I skąd pochodzi jej piękno? Zachęcamy do zainteresowania się płytą „Cała piękna. Lectio divina z Maryją”.
 


________________________________________________________

W tradycji Kościoła Maryja często jest przedstawiana jako doskonała „ikona” lectio divina: Matka brzemienna, która słucha, rozważa, wydaje na świat Słowo. Ewangeliści zostawili nam ikonę Maryi, abyśmy mogli „skopiować” w sobie wzór ucznia wierzącego Bogu na Słowo, zawsze młodego w swoich postanowieniach, wiernego do końca. Słowo uczyniło Ją dojrzałą. Nas także chce takimi uczynić... Zachęcamy również do zapoznania się z płytą Maryja i Słowo Boże, autorstwa Joachima Stencla SDS. 


________________________________________________________
 
Nadzieja nierozłącznie związana jest z Adwentem i Bożym Narodzeniem. Pan Bóg mimo trudności i cierpienia, jakie nieraz nam towarzyszą, nie opuszcza nas. Jego mądrość daleko wykracza poza nasze ludzie rozumienia. „Hiob. Księga Nadziei" abp Grzegorza Rysia przekonuje, że Bóg jest dobry, że nie zapomniał o nim i wyprowadzi go z dołu zagłady.________________________________________________________

W Boże obietnice warto się wsłuchiwać na wzór św. Józefa. Dyrektor CFD, Krzysztof Wons SDS przedstawia nam człowieka, którego zasługą jest nie tylko opieka nad Maryją, ale także odważna wiara oraz otwartość na wstrząsające Boskie zamiary. Polecamy płytę „Wsłuchany w Boga. Lectio divina z Józefem z Nazaretu” szczególnie tym, którzy szukają rozwiązań na kryzys męskości i ojcostwa współczesnych czasów. 
   
 

 ____________________________________________________________________
 

Warto także sięgnąć do nowości:

Asceza i dyscyplina dzisiaj? Wydają się należeć do czasów zaprzeszłych. A jednak w życiu posiadają wartość zawsze aktualną. Pomagają kształ­tować dojrzałe człowieczeństwo i solidną osobowość. Przypominają o tym, że na duchowej drodze do doskonałości potrzebne są kon­kret­ne reguły i prawa, których nie można lekceważyć. Nie są celem samym w sobie, ale drogą do autentycznej wolności i pełnego pasji rozwoju. Nie mają nic wspólnego z moralizmem, lecz proponują za­sady życia, które nadają właściwy kierunek w codziennym, dojrzałym postępo­waniu. Amedeo Cencini w rekolekcjach Asceza i dyscyplina. Droga pięknaodpowie na pytanie, czy asceza i dyscplina są nadal potrzebne 


____________________________________________________________________
Warto otoczyć modlitwą naszych bliskich i przyjaciół dziękując Bogu za ich obecność w naszym życiu. Są bardzo ważni. Sam Syn Boży, najpiękniejszy z synów ludzkich, pielęgnował głę­bo­kie przyjaźnie z Marią, Martą i Łazarzem. Betania była Jego umiło­wa­ną oazą spotkań z przyjaciółmi. Na wzór Jezusa i rodzeństwa z Betanii budujmy relacje. Kierunek wskaże nam ks. Krzysztof Wons w rekolekcjach Jezus i przyjaciele z Betanii".
 
____________________________________________________________________

Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, chociaż nie były pozbawione sła­bości i prób w wierze, emanowały życiem. Pozostawiły prze­sła­nie nadziei: niezależnie od wszelkich pozorów zwycięstwa zła nad dobrem zwy­cię­stwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Zmartwychwstały jest obecny i działa w naszej historii. Zmartwychwstanie jest właściwą perspektywą dla Narodzenia Pana Jezusa. Cieszą się z Jego przyjścia na świat, nie zapominajmy po co przyszedł. Płyta Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła" niech będzie dobrą inspiracją do przemyśleń.____________________________________________________________________

Brak relacji z drugim człowiekiem jest często główną przyczyną trudności, a niekiedy i zaburzeń. Nie chodzi o jakiekolwiek relacje. Ludzkie relacje wymagają dojrzałości. Dojrzałe życie rozwija się dzięki dojrzałym relacjom. Czas Adwentu jest dobrym punktem wyjścia do zmian, do odnowienia relacji skostniałych, do uzdrowienia relacji chorych, do wejścia w nowe piękne relacje - wszystko z Bożą pomocą. Dojrzałość w relacjach" autorstwa Mateusza Hinca OFMCap z pewnością pomoże przyjrzeć się relacjom z właściwej perspektywy. ____________________________________________________________________

Radość z okazji Bożego Narodzenia jest oczywista. Warto jednak pamiętać, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do świadectwa pełnego radości i nadziei w każdym czasie. I nie chodzi o uśmiech na siłę, czy robienie dobrej miny do złej gry. Chodzi o radość płynącą z serca. Sam autor Amedeo Cencini FdCC zapewnia, że radość nie jest sprawą taniego, chwilowego do­brego samopoczucia, ale sprawą treści, dojrzałości i wewnętrznej solid­ności osoby, sprawą doświadczenia i mądrości życiowej, dzięki której chrze­ścijanie, ludzie radości, uśmiechu i dobrego humoru, stają się apo­stołami optymizmu, który płynie z pewności nadziei. Polecamy uwadze „Radość - sól życia chrześcijańskiego".


____________________________________________________________________

Adwent to także czas stawiania pytań, a Kościół potrzebuje dobrych i wymagających pytań o własne życie wierne Ewangelii. Takie pytania stawia pierwszy List do Koryntian. Każde z nich otwiera przed nami ważne rozdziały z życia Kościoła: odważne pytanie o jedność, gdy pojawiają się rozłamy; nieukrywane pytanie o grzech, który sieje zgorszenie w Kościele i świecie; pytanie o nauczanie Kościoła w sprawach relacji małżeńskich, dziewictwa, praktyk religijnych, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii; wreszcie pytanie  o chrześcijańską naukę o zmartwychwstaniu. O tym wszystkim odważne i bez wymijania mówi abp Grzegorz Ryś w rekolekcjach: „Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian".
 
____________________________________________________________________

Ewangelia dzieciństwa według św. Mateusza i św. Łukasza" to tytuł niemal dedykowany na Adwent i Boże Narodzenie - choć oczywiście aktualny w każdym czasie. O. Amedeo Cencini FdCC, z właściwą dla siebie zręcznością wprowadzi w dwie Ewangelię opowiadające o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu wi­dze­nia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości. 
 
____________________________________________________________________

Święta to także czas wspólnych, rodzinnych spotkań. W naszej ofercie nie zabrakło zatem wspaniałych filmów DVD, które umilą chłodne, zimowe wieczory, spędzane w gronie najbliższych.
 
 
Maryja, Matka Jezusa” to opowieść o macierzyństwie Marii z Nazaretu, od momentu poczęcia do osiągnięcia przez Jezusa wieku młodzieńczego. Z przyjemnością polecamy ten film, gdyż adresowany jest do wszystkich, bez względu na kulturę czy religię, bo pokazuje zrozumiały dla każdego punkt widzenia kobiety i proponuje pozytywny wzór macierzyństwa, oparty na miłości i zaufaniu. 

____________________________________________________________________

Zdarza się, że ciężko nam wierzyć, w to, że Miłość zwycięża wszystko - powątpiewamy w miłość Bożą, a także ludzką. Warto jednak dać tej Miłości szansę. Główny bohater mimo skomplikowanej relacji rodzinnej i przekonania o własnej niewystarczalności będzie musiał się przekonać, że z Panem Bogiem wszystko jest możliwe i nic nie jest przegrane. Polecamy wspólne oglądanie i rozmowy o filmie „Miłość zwycięża wszystko".

 


Warto zajrzeć do naszego sklepu: www.sklep.katolik.pl i sprawić sobie oraz bliskim wyjątkowy prezent na nadchodzące Święta!   

 
Strona główna | O nas | Regulamin | Kontakt | Promocje | Nowości

News  |  Pomoc  |  Czytelnia  |  Modlitwa  |  Spowiedź  |  Czat  |  Dyskusje  |  Kartki  |  Katalogi  |  Sklep  |  Radio  |  Studio